White paper: security

White paper: security

Voor Atos en Google heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Lees in deze white paper wat we allemaal doen op het gebied van veiligheid. 

In de afgelopen jaren hebben steeds meer organisaties gekozen voor Cloud technologie, met veiligheid als voornaamste rede. Gegeven het feit dat Google’s Cloud altijd op de modernste technologie draait, altijd up-to-date software en protocollen gebruikt, en altijd geniet van de hoogste fysieke veiligheidsstandaarden, begrijpen we dit perspectief. 

De behoefte aan Cloudbeveiliging is hoog. Onderzoek toont aan dat veel organisaties bezorgd zijn over cybersecurity en beveiligingsincidenten meegemaakt hebben. Het belangrijkste onderwerp is het verlies van data, de grootste bedreiging is ongeautoriseerde toegang, of onbetrouwbare interfaces en API’s. 

Grote uitdagingen zijn compliance met regelgeving en een gebrek aan toezicht op infrastructuur. Het laatste komt vooral voor omdat derde partijen betrokken zijn bij het onderhoud van een netwerk, waardoor service providers niet altijd kunnen monitoren wat er gebeurt. Atos en Google hebben hier oplossingen voor. 

Cloud security is een wereld in beweging
Er zijn veel ontwikkelingen en bedreigingen in de wereld van Cloud security. Passwords zijn verleden tijd. Hackers vinden constant nieuwe manieren van phishing. Shadow IT komt op. Security maatregelen gaan van binnen naar buiten. Machine Learning wordt steeds meer gebruikt om security events te voorspellen en te analyseren. 

Samenvattend, veiligheid is een van de belangrijkste redenen om naar de Cloud te migreren. In deze white paper behandelen we de verschillende aspecten van Cloud veiligheid. Onderwerpen om de Cloud te omarmen zijn compliance met wet- en regelgeving, interne veiligheid, en de technologische aspecten van veiligheid.

In onze white paper kun je hier meer over lezen, deze vind je hier.